Pouk angleškega jezika poteka od 4. do 9. razreda. Pri pouku uporabljamo učbeniške komplete My Sails (4. in 5. razred) in Touchstone (6. – 9. razred), dodatno gradivo ter elektronske vire. Učenci lahko dodatno izpopolnjujejo svoje znanje pri dodatnem in dopolnilnem pouku. Na voljo je tudi spletna učilnica, kjer se najdejo uporabne ter zanimive naloge, igre in povezave na uporabne spletne strani. Do spletne učilnice dostopate na spodnji povezavi.

 

bralna značka

 

 

spletna učilnica

 

Izobraževalni cilji, teme, ki jih obravnavamo, informacije v zvezi s preverjanjem znanja ter standardi znanja in minimalni standardi so objavljeni na spodnji povezavi.

 

opredelitev predmeta angleščina

 

Kriterij pri pisnem in ustnem  ocenjevanju:

0-49% nezadostno (1)

50-59 % zadostno (2)

60-79 % dobro (3)

80-89 % prav dobro (4)

90-100 % odlično (5)

(Skupno 725 obiskov, današnjih obiskov 1)