Na OŠ ZADOBROVA smo ustanovili skupino za prehrano. Glavni namen skupine je zagotoviti zdravo in okusno šolsko prehrano našim učencem in učenkam.

Skupino za prehrano, sestavljajo:

 • vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,
 • strokovni delavec razredne stopnje, na predlog učiteljskega zbora,
 • strokovni delavec predmetne stopnje, na predlog učiteljskega zbora in
 • predstavnik staršev, na predlog sveta staršev,
 • predsednik šolske skupnosti.

Skupina za prehrano:

 • daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane,
 • pripravi vzorce obrazcev za preverjanje stopnje zadovoljstva učencev s šolsko prehrano,
 • obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev,
 • vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi spodbuja kulturo prehranjevanja,
 • druge dogovorjene naloge,
 • poroča ravnatelju.

Zapisnik prvega sestanka skupine smo soglasno potrdili dne 17.4.2023.  ZAPISNIK

(Skupno 226 obiskov, današnjih obiskov 1)