SKUPINA ZA PREHRANO


Na šoli sta organizirana dva obroka prehrane in sicer malica in kosilo. Popoldanska malica je za 1.-3. razred. Dobavitelj kosil je OŠ Sostro.

 

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

  • praviloma prvi šolski dan za naslednje šolsko leto razredniku.
  • Izjemoma med šolskim letom v tajništvu.

Obrazce za prijavo dobijo učenci prvi šolski dan v novem šolskem letu od razrednikov. Prosim, da jih izpolnjene vrnete takoj naslednji dan.

Odjava prehrane:

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure pri kuharju Toniju Mitevu (08 205 505 4 ali 051 441 379 NE PO SMS).

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli spremenijo. Podpisano pisno izjavo o spremembi starši oddajo v tajništvu šole. Odjava ali prijava velja z naslednjim dnem po prejemu odjave.


Jedilnik

Jedilnik 18. 9. – 22. 9. 2023

Jedilnik 11. 9. – 15. 9. 2023

Jedilnik 4. 9. – 8. 9. 2023

Jedilnik 1. 9. 2023

 

 

(Skupno 37.514 obiskov, današnjih obiskov 1)