NAVODILA ZA IZDELAVO RAZISKOVALNE NALOGE

 

Šolsko leto 2018/2019

NASLOV NALOGE: Risanka kot učni pripomoček (SREBRNO DRŽAVNO PRIZNANJE, DVODNEVNI NAGRADNI IZLET V ITALIJO)

RAZISKOVALCI: Manca Peternel, 6.a

MENTOR: Mateja Trampuš

KLJUČNE BESEDE: risanka, animacija, izdelava risanke, uporaba pri pouku

Raziskovalna naloga z naslovom Risanka kot učni pripomoček govori o izdelavi risank, vrstah animacije, risanki kot učnem pripomočku in programih za izdelavo risank.

V teoretičnem delu sem opisala, kako so nastale risanke, kaj je animacija, kako risanke vplivajo na otroke in predstavila enega od programov za izdelavo risank.

Raziskovalni del temelji na metodi anketiranja učencev OŠ Zadobrova in OŠ Milana Šuštaršiča ter staršev učencev OŠ Zadobrova. Izdelala sem svojo risanko, ki so jo učenci uporabili pri pouku.

Namen moje raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali učenci radi gledajo risanke, ali starši in otroci menijo, da nasilne risanke vplivajo na vedenje otrok, ali bi starši dovolili otrokom gledati risanke dlje časa, če bi bile poučne, in ali bi bila snov učencem zanimivejša, če bi bila razložena s pomočjo risanke.

Na vsa ta vprašanja sem dobila zanimive odgovore, ki sem jih predstavila grafično. Nekatere hipoteze sem ovrgla, druge potrdila.

Ugotovila sem, da učenci radi gledajo risanke, ker so jim všeč. Gledali bi tudi risanke, ki bi jim pomagale pri razumevanju učne snovi. Starši menijo, da otroci gledajo preveč risank, čeprav so jih v otroštvu gledali tudi sami. Menijo, da nasilne risanke slabo vplivajo na otroke, bi pa njihovi otroci risanke lahko gledali dlje, če bi jim pomagale pri razumevanju učne snovi. Moja risanka je bila zelo uporabna pri slovenščini, nemščini in matematiki.


NASLOV NALOGE: Kako čisto?! (BRONASTO DRŽAVNO PRIZNANJE, DVODNEVNI NAGRADNI IZLET V ITALIJO)
RAZISKOVALCI: Manca Plut, 9.r
MENTOR: Beni Pavlišič
KLJUČNE BESEDE: Voda, bioindikatorji, vodne bolhe, čistost
POVZETEK NALOGE: Raziskovalna naloga z naslovom “Kako čisto?!” govori o čistosti vode in o testnih organizmih, ki to čistost lahko potrdijo.
V teoretičnem delu sem opisala, kaj pravzaprav je voda in kaj reka, zakaj je voda pomembna za življenje, kakšna je kakovost voda, onesnaževanje in čiščenje, kaj so bioindikatorji in teoretična podlaga o vodnih bolhah, ki sem jih uporabila tudi za poskus.
Raziskovalni del temelji na poskusu, ki sem ga beležila 7 dni na 24 ur. Pri tem sem vodne bolhe hranila na tri dni in vsak dan beležila njihovo stanje.
Namen mojega raziskovanja je bil, ugotoviti čistost vode in bližnjih rek v moji okolici.
Na podlagi izvedenega poskusa sem ugotovila, da so reke v naši okolici “čiste” oz. imajo ustrezne pogoje za življenje vodnih bolh, ki veljajo za pokazatelje čistosti rek in voda.
(Skupno 796 obiskov, današnjih obiskov 1)