Natisni | E-naslov

Šolski okoliš

Na severu sega naš šolski okoliš do desnega brega reke Save. Usklajen je s sosednjimi mejnimi šolskimi okoliši. Na jugu z osnovno šolo Polje (mejna Zadobrovška cesta do železniške proge).  Na vzhodu z osnovno šolo Zalog (mejna Hladilniška pot do Jate, Sneberska do Emone). Na zahodu z osnovno šolo Nove Jarše (mejna cesta Šmartinska do Ceste v Hrastje).

Prevozi otrok

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Na podlagi odločbe Sveta za preventive in vzgojo o cestnem prometu, da imamo v šolskem okolišu poti, ki niso varne, organiziramo brezplačni prevoz otrok s tega področja v šolo in domov. Te poti so do Sneberskega nabrežja in Šmartinske ceste ob Sneberskem nabrežju, Trbeže, Ulica za travniki in Cesta v Prod. Otroke prevaža izbrani prevoznik s strani MOL-a Sandi Jevšjak. O urniku in pravilih prevoza boste zainteresirani obveščeni ob podpisu soglasja o prevozu vaših otrok.

Varna pot v šolo

Dragi starši.

Nekaj napotkov, da bo vaš otrok prišel varno v šolo in domov:

 • – otroke navajajte na odgovorno in samostojno ravnanje v prometu,
 • – skupaj z otrokom prehodite pot do šole in ga opozorite na nevarna mesta, kje naj bo še posebej pozoren,
 • – otrok naj gre vedno pravočasno od doma,
 • – cesto prečkajte vselej na zaznamovanem prehodu za pešce,
 • – hodimo po pločniku,
 • – če ni pločnika, hodimo po levi strani ceste,
 • – prvošolci morajo nositi rumene rutice in morajo imeti spremstvo,
 • – Kolesarji morajo imeti primerno veliko in opremljeno kolo,
 • – za kolesarje do 14. leta je obvezna čelada,
 • – otroci brez kolesarskega izpita morajo imeti spremstvo odraslega,
 • – starši, ki pripripeljete otroke z avtomobili, pazite, da bodo izstopali na desni – zunanji strani ceste,
 • – oglejte si načrt varnih poti in ne pozabite, da krajša pot ni najbolj varna.

Povezava na varno pot v šolo

(Skupno 209 obiskov, današnjih obiskov 1)