Zavedamo se pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov. 

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. In sicer tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov. Zagotavlja se tudi stalna zaupnost, celovitost in odpornost sistemov ter storitev za obdelavo in zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta. Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in zagotavljanjem zakonitosti obdelave. Zaposleni, ki uporabljajo vaše osebne podatke, so jih zavezani skrbno varovati. S sklenitvijo pogodbe k temu zavežemo tudi vse zunanje sodelavce, ki se ukvarjajo z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in zagotavljanjem podpornih storitev. 

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v Osnovni šoli Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, 1000 Ljubljana (e-mail: os-zadobrova.lj@guest.arnes.si), ki je tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, kako jih pridobimo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, varujemo, in koliko časa jih hranimo, so zbrane v obliki Informacij za posameznike o obdelavi osebnih podatkov in drugih splošnih informacijah za uresničevanje pravic posameznika v zvezi s tem. Dostopne so v tajništvu naše šole. Za vsa vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko stopite tudi v stik z našo pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov (DPO): Andreja Mrak (e-naslov: os-zadobrova.lj@guest.arnes.si 

Kadarkoli lahko namreč zahtevate tudi popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in naši interni akti. Zoper našo odločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. 

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika. 

Sprejeli smo vse potrebne ukrepe, in še naprej se bomo trudili, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, veljavno zakonodajo in našimi internimi akti. 

Piškotki in internet 

Naše spletno mesto uporablja piškotke, da vas loči od drugih uporabnikov našega spletnega mesta. Pomagajo nam, da vam lahko zagotovimo dobro uporabniško izkušnjo, ko brskate po spletnem mestu. Hkrati pa nam omogočajo, da izboljšamo spletno stran. Podrobnejše informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo, so opredeljeni na dnu oziroma v nogi naše internetne strani. Piškotek je namreč majhna datoteka, ki zahteva dovoljenje za namestitev na trdi disk računalnika in omogoča ponovno uporabo. Piškotki vam omogočijo prijavo na spletno mesto oziroma v naše storitve, in prikaz na spletu prilagodijo vam. Spletna aplikacija lahko namreč svoje dejavnosti prilagodi vašim potrebam in preferencam, tako da zbira in si zapomni informacije o vaših željah. Piškotek nam nikakor ne omogoča dostopa do vašega računalnika ali kakršnihkoli podatkov o vas, razen podatkov, ki jih izberete, da jih delite z nami. 

Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav bomo po svojih najboljših močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti prenosa vaših podatkov na spletno mesto; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko bomo prejeli vaše podatke, pa bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije. 

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora (“EEA”) in v ZDA. V ZDA se posredujejo le, če delite svoje podatke preko socilanih omrežij. 

Deljenje osebnih podatkov preko socialnih omrežij 

Na naši spletni strani je tudi integriran gumb za deljenje socialnega omrežja Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Gumb za deljenje prepoznate s pomočjo logotipa; prilagojen pa je skladno z varstvom osebnih podatkov. Šele če in ko na spletnem mestu pritisnete na gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja socialnega omrežja. Po navedbah upravljavca navedenega socialnega omrežja, se brez klika na posamezni gumb za deljenje, iz socialnega omrežja ne pridobivajo nobeni osebni podatki. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska na naši spletni strani v vaš uporabniški račun socialnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa socialnega omrežja. Pri tem opozarjamo, da o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij, od njihovih upravljavcev nismo obveščeni. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih omrežij najdete v njihovih izjavah o varstvu podatkov. 

(Skupno 1.058 obiskov, današnjih obiskov 1)