MIHA BAŠELJ

TINA POGAČAR

MARKO OVNIČ

V vsaki konferenci bodo učenci pridobili najmanj dve ustni oceni in dve pisni oceni. Pred vsakim testom bodo pisno ali ustno preverjeni. Preverjanje se ne ocenjuje.

 Kriterij ocenjevanja

0 – 47 %    nezadostno (1)

48 – 59 %    zadostno (2)

60 – 75 %    dobro (3)

76 – 89 %    prav dobro (4)

90 – 100 %  odlično (5)

 


 

Na naslednjih povezavah učenci najdejo razlago snovi in učne liste z rešitvami.

8. razred

Obseg in ploščina štirikotnikov in trikotnikov

 Štirikotniki

Deltoid

Ploščina deltoida – animacija

Ploščina trikotmika – interaktivne vaje

Obseg paralelograma in trapeza – učni list

Obseg in ploščina trikotnika – učni list

Ploščina paralelograma in trapeza – učni list

Obseg pravokotnika in kvadrata – učni list

Ploščina pravokotnika in kvadrata – učni list

Racionalna in cela števila

Cela števila – učni list

Seštevanje celih števil – učni list

Odštevanje celih števil – učni list

Absolutna in nasprotna vrednost – učni list

Številska premica – učni list

Racionalna števila na številski premici – lažje vaje

Racionalna števila na številski premici – težje vaje

Nasprotna in absolutna vrednost števila – razlaga

 

9. razred

ENAČBE  in REŠEVANJE ENAČB Z ULOMKI

 

BESEDILNE NALOGE

 

 Razvedrilna matematika

Logika in razvedrilna matematika – revija

(Skupno 9,735 obiskov, današnjih obiskov 1)