Šola OŠ ZADOBROVA je članica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije  http://gozdna-pedagogika.si/?page_id=2023 , s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.
Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Učitelji redno obiskujemo z učenci bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.
Gozdne šole ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev sledimo otrokovim naravnim značilnostim in potrebam odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.
Na naši šoli smo s šolskim letom 2018/19 začeli izvajati projekt Gozdoljub. Gre za pouk v naravi, ki ga omogočamo vsem prvošolčkom naše šole enkrat tedensko. Z otroki preživimo zunaj štiri ure pouka. Delavnice vodijo naše učiteljice, specialni pedagoginji in učiteljica matematike. Ustvarjalne dopoldneve povezujemo z učnim načrtom. Velik pomen dajemo …, pri učencih spodbujamo … Učenci so Gozdoljuba sprejeli odlično, zato si želimo, da bi lahko za takšne dejavnosti spodbudili še druge učitelje naše šole.
Na naši šoli vodi projekt Beni Pavlišič beni.pavlisic@gmail.com.

(Skupno 330 obiskov, današnjih obiskov 1)