Posamezni oddelki na šoli se povezujejo v šolsko skupnost učencev (ŠSU), kjer učenci uveljavljajo svoje interese. Sestavljajo jo po dva predstavnika vsakega razreda. Šolska skupnost učencev zbira predloge in pripombe, ki jih učenci sprejmejo v oddelkih, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, jih obvešča o svoji dejavnosti, organizira, načrtuje in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. Učenci imajo tako možnost za aktivno sodelovanje, vključenost, udeležbo na vseh ravneh in povsod tam, kjer se sprejemajo odločitve, ki jih zadevajo.

Izvršilni organ šolske skupnosti je otroški parlament. Otroški parlamenti se kot oblika demokratičnega dialoga med osnovnošolci izvaja v večini osnovnih šol po Sloveniji in poteka na več ravneh: na razredni in šolski ravni, na občinski in medobčinski ravni, na regionalni ravni in na nacionalni ravni. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je javna tribuna otrok, ki razglablja o temi, katero izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Tokratna dvoletna tema, ki se bo izvajala v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024 nosi naslov DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH. Otroški parlament pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Na 1. sestanku šolske skupnosti učencev smo izvolili predsednico ŠSU Saro Hrastar, njenega namestnika Anuja Om Borak Shrestha in tajnico Laro Bertoncelj.  Šolsko skupnost vodi pedagoginja in učiteljica Anna De Domizio.

 

Na prvem srečanju ŠSU smo skupaj določili pravila uspešnega sodelovanja in sprejeli okviren program dela, ki obsega različne aktivnosti:

  • sprejem prvošolcev v ŠSU,
  • zbiranje pripomb in predlogov učencev v zvezi z aktualnim dogajanjem na šoli (dnevi dejavnosti, tabori, ekskurzije, interesne dejavnosti, razne prireditve,…),
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
  • predlaganje izboljšav vezane na življenje in delo na šoli,
  • oblikovanje predlogov za pohvale učencev,
  • sodelovanje na otroškem parlamentu,
  • opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo učenci.

Šolska skupnost učencev se sestane enkrat mesečno, posebej pa organiziramo tudi srečanja in aktivnosti za otroški parlament.

 

(Skupno 2.799 obiskov, današnjih obiskov 1)